Bewustzijnscoach

Bewustwording van jezelf en je omgeving is het ideaal of het hoogtepunt van een ontwikkeling, waarin scherp inzicht en een juiste handelswijze samenkomen. Het is een geïntegreerde benadering van het leven waarin theorie en praktijk, kennis en actie, cognitieve en affectieve aspecten in harmonie zijn. Bewustzijn of bewustwording van wijsheid gaat ook over de diepere laag van de werkelijkheid, dat wat niet veranderd in de oppervlakkige fenomenen. Bewustwording van je eigen persoon en de wijsheid ervan is vooral belangrijk in situaties waar geen pasklare oplossingen voorhanden zijn. Bij bewustzijn coaching wordt er wijsheid en verdieping uitgewerkt op persoonseigen niveau van functionering. Mijn aandacht zal onder ander gaan naar persoonsgebonden ervaringen en percepties die daarvanuit opgebouwd zijn. Verkeerde interpretatie of overtuigingen kunnen leiden tot destructieve gedachten. Het is onder meer één van mijn competenties om jouw nieuwe aspecten van zichzelf te leren ontdekken, en een toegangsweg te creëren tot een ruimer en vollediger contact met zichzelf en de omgeving.

Van alle rijkdom is innerlijke tevredenheid het waardevolst. Zet je daarom vooral in voor de verwezenlijking van innerlijke tevredenheid. “Pas als meningen geen rol meer spelen, is men op weg naar het ontwaken”