Inhoudelijke ontwikkeling

Als er iets is waar je verdrietig of gefrustreerd om bent, of waar je een gevoel van onmacht en wegsmeltende levensvreugde bij hebt,  is dat altijd verbonden aan een bepaalde gebeurtenis in je leven. Al zijn zulke situaties moeilijk te veranderen, toch ben je in staat de oplossing bij jezelf vanbinnen te vinden.

Ik kan je helpen op zoek te gaan naar antwoorden. Een nuchtere benadering van levensvragen kan je alleen verwerven door er mee te leren omgaan! Jij kan vanuit jezelf een weerbaarheid ontwikkelen die krachtig genoeg is om efficient en doelgericht met de situatie om te springen. Ik kan je helpen om in de juiste richting te zoeken, op basis van de omstandigheden die zich voordoen in je bestaan.

Jou aanleren deze kracht in jezelf te ontdekken en te ontwikkelen, dat is mijn competentie. Ik adviseer op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringsgericht handelen, met zorg en aandacht op maat van het probleem. Samengevat: ontwikkeling begint bij je eigen persoonlijkheid, door de confrontatie met jezelf aan te durven en daardoor inzien wat eigen is aan jouw persoon.

Wie in staat is dit te aanvaarden, zal ook in staat zijn om een ander niveau van bewustzijn te ontwikkelen. Handelen uit empathie in plaats van uit woede, bijvoorbeeld. Ongecontroleerd emotioneel gedrag kan ernstige impact hebben op je leven en dat van anderen. De kunst bestaat er dus in je eigen emoties te leren herkennen, verwoorden en vervolgens beheersen. Dat is van groot belang om helder te blijven denken in moeilijke situaties, en het zal je in staat stellen om doelgerichter de juiste weg uit de emotionele impasse te kiezen. Je voorkomt immers dat je eindeloos meegesleept wordt door ongecontroleerde emoties .

Ter overweging:

Ook al leven we allemaal samen op één wereld, toch zijn er in zekere zin evenveel werelden als er mensen zijn, want we beleven elk onze eigen realiteit (*). Daardoor is het soms moeilijk de juiste frequentie te vinden om met de andere te communiceren, met onbegrip, misverstanden en ontgoochelingen tot gevolg. Daarom vind ik het zo belangrijk om jou  je inschattingsvermogen te helpen ontwikkelen, te leren hoe je je moet inleven in iemand anders z’n wereld. Dat kan veel ergernis en frustratie uit je leven wegnemen en het pad effenen naar meer innerlijke rust en een herboren harmonie met jezelf en de andere. Positief!

* Zoals de grote Italiaanse schrijver Luigi Pirandello al in 1926 meesterlijk beschreef in zijn roman “Iemand, niemand, honderdduizend